Donam resposta a les necessitats d’Inca amb l’aprovació dels pressupostos de 2021

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Inca aprovam uns pressupostos adaptats a les necessitats que han sorgit per la crisi sanitària i econòmica originada per la Covid-19. Mostram la nostra satisfacció amb l’augment de les partides que consideram més importants, aquelles destinades a l’atenció de les persones.

Així, hem de destacar l’augment de les partides destinades a l’atenció de les persones: més doblers a serveis socials per a prestacions personals d’urgència social i per a entitats socials que han incrementat els seus esforços.

L’àrea de treball també veu augmentada la seva partida, gràcies a la quantitat de projectes d’ocupació i formació que executam, amb un augment considerable de l’aportació municipal. Cal destacar que s’incorporarà una partida extraordinària de 600.000 euros destinats a ajudes a treballadors i treballadores autònomes.

El pressupost contempla lleugers augments a les partides ordinàries d’educació, cultura i medi ambient per poder donar continuïtat i millora a les activitats que s’impulsen des d’aquestes àrees gestionades per MÉS per Inca.

També cal destacar dues partides noves i molt rellevants: una per la construcció de la nova escola i altra per la transferència de 300.000 a la Fundació Teatre Principal, en l’any que ha de ser el de la seva definitiva posada en marxa.

La suspensió de les regles fiscals més dures que imposava la Llei Montoro, ha permès que des de l’ajuntament poguem fer servir durant l’any 2021 els recursos econòmics que disposa. Gràcies a això es podran escometre algunes inversions que milloraran la nostra ciutat: la finalització de les obres de la plaça Mallorca, les obres a la plaça del mercat, la millora del talús del final de la Gran Via (Ronda de Mitjorn), el canvi d’enllumenat públic a la Gran Via o la renovació de la canonada que duu l’aigua dels pous de Lloseta fins a Inca, entre d’altres.


Feu un comentari

Paste your AdWords Remarketing code here