Programa electoral 2023

Aquestes són les propostes que destacam del programa electoral de MÉS per Inca, elaborat després de moltes reunions amb persones de molts d’àmbits de la nostra ciutat, a les quals agraïm molt la seva participació!

MOBILITAT I URBANISME
— Crearem una Zona Prioritària de Vianants al centre històric d’Inca.
— Posarem en marxa Inca Bici, un sistema públic de lloguer de bicicletes.
— L’augment de la seguretat, neteja i il·luminació seran eixos clau del nostre projecte urbanístic.

MEDI AMBIENT
— Elaborarem un pla d’acció de qualitat de l’aire que aporti solucions als alts nivells de contaminació.
— Continuarem protegint els elements naturals, etnològics, patrimonials i els camins, així com també la promoció dels itineraris entre tots aquests elements de la ciutat.

BENESTAR I IGUALTAT
— Impulsarem el Casal per la Igualtat amb els recursos necessaris per obrir-lo a la societat inquera.
— Crearem un centre cívic per potenciar espais compartits i col·laboratius entre la ciutadania.
— Potenciarem de forma específica els serveis de salut mental en l’àmbit infantil i juvenil.
— Elaborarem un cens de pisos buits per facilitar el lloguer i garantir el dret a l’habitatge.

EDUCACIÓ I TREBALL
— Facilitarem la creació d’un nou centre de secundària que permeti ampliar l’oferta formativa.

CULTURA I LLENGUA
— Seguirem vetllant per poder viure a Inca plenament en català: fomentarem l’ús del català i la participació en activitats culturals i festives com a eines de cohesió i d’integració social.
— Fomentarem un model de Teatre Principal proper al poble que promogui la cultura i la dinamització
social i econòmica.
— Les festes d’Inca seran participatives i obertes a tothom.

ESPORTS
— Millorarem les instal·lacions i les adaptarem a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda.
— Crearem el Consell Municipal d’Esports per a poder escoltar i cobrir les necessitats de les entitats esportives.

ECONOMIA LOCAL
— Promourem un nou model d’economia local a través de la coordinació entre els comerços, la restauració i l’artesania.
— Fomentarem l’ús d’antics espais industrials en desús per a impulsar iniciatives d’emprenedoria i innovació.

PROGRAMA ELECTORAL COMPLET

Paste your AdWords Remarketing code here