Medi Ambient reforça el control de plagues a Inca

L’Ajuntament d’Inca, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha adjudicat el contracte per lots dels serveis de desratització, lluita contra paneroles, monitoratge de la població de moscard tigre i del seu tractament larvicida, i tractaments fitosanitaris per un import total de més de 150.000 euros.

«Fins avui dia aquest servei es duia a terme mitjançat contractacions puntuals, però hem considerat adient modificar l’estratègia per fer front a les plagues de manera més activa i eficient, amb intervenció a tots els possibles focus», explica el regidor de Medi Ambient, Biel Frontera. 

El contracte, que entrarà ja en vigor durant aquest mes, inclou el control de plagues urbanes i el tractament contra rosegadores i paneroles. En aquest sentit, s’ha dividit el municipi en 6 zones d’actuació amb més de 1000 punts d’atenció, en els quals es realitzaran entre 6 i 12 passades anuals. Aquest control s’efectuarà en el clavegueram, pous d’aigua, quadres elèctrics, dependències municipals i a través de trampes soterrades, en el cas dels rosegadors. En el cas del control de plagues de paneroles, les passades es realitzaran en el clavegueram i dependències municipals. 

També es realitzarà un control de la població del moscard tigre, el monitoratge de la població i el tractament contra les larves, a més d’activitats d’educació ambiental. Finalment, en aquesta nova adjudicació s’inclouen també els tractaments fitosanitaris per lluitar contra les plagues que puguin afectar a les diferents varietats vegetals presents dins les zones urbanes municipals.

Feu un comentari

Paste your AdWords Remarketing code here